Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Atenció ciutadana

Què fem?

L'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Torrebesses treballa per facilitar i simplificar la gestió dels tràmits municipals i té com a missió:

 • Atendre les demandes d'informació sobre el poble i l'activitat municipal.
 • Informar sobre els tràmits i gestions.
 • Facilitar la presentació de documents adreçats a altres administracions i els impressos necessaris.
 • Registrar documentació.
 • Lliurar a la ciutadania certificats digitals.
 • Gestionar queixes, suggeriments i avisos.
 • Lliurar les notificacions adreçades als ciutadans
Drets de la ciutadania
 • A ser atesos amb eficàcia, eficiència i celeritat, i també amb respecte
 • A tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades
 • A obtenir informacions clares, certes i completes
 • A ser assessorat sobre els tràmits i requisits necessaris per a les seves actuacions davant l'Ajuntament
 • A conèixer la identitat del personal municipal responsable de la tramitació de les seves gestions
 • A obtenir un comprovant de la documentació que es presenti
 • A no haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o documents que hagin de ser emesos pels serveis municipals
 • A conèixer l'estat de la tramitació dels procediments en els què el ciutadà tingui un interès legítim
 • A presentar queixes i suggeriments relatius als serveis municipals o la ciutat, ja sigui de forma presencial o a través del web municipal
 • A ser consultats periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana

Responsabilitats de la ciutadania
 • De fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis
 • De tenir una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei
 • De respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions
 • De facilitar de forma correcta les dades d'identificació personal
 • D'assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa
 • De respectar l'ordre i els criteris d'atenció ciutadana
 • De respectar la dignitat personal i professional del personal municipal
 • De comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment

Horari

 • dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 9.30 a 13.30 h
Nota : Us recordem que les sol·licituds per iniciar expedients, formular denúncies, etc s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament, o bé mitjançant firma electrònica al registre telemàtic.